Liczba odwiedzin strony: 30436 Osób na stronie: 1
 

Rzepka Edward, adwokat

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 156 poz. 1306 - Wietnam-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw. Hanoi.2004.04.22
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisana w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 22 kwietnia 2004 r. została podpisana w Hanoi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", -   kierując się pragnieniem rozwoju wzajemnej współpracy i zapewnienia podróżowania obywateli Państw Umawiających się Stron, -   przestrzegając postanowień umów międzynarodowych oraz przeciwdziałając nielegalnej migracji, -   mając na celu określenie dla właściwych organów Państw Umawiających się Stron jednolitych warunków przekazywania i przyjmowania obywateli Państwa jednej Umawiającej się Strony niespełniających warunków dla wjazdu i pobytu na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, na wniosek Strony polskiej, Strona wietnamska przyjmie obywateli Socjalistycznej Republiki Wietnamu niespełniających warunków dla wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zwanych dalej "osobami przekazywanymi". 2. Strona polska przyjmie niezwłocznie z powrotem bez zbędnych formalności osoby przekazane, jeżeli po przyjeździe do Socjalistycznej Republiki Wietnamu i sprawdzeniu przez właściwe organy Strony wietnamskiej okaże się, że osoby te...
Monitor Polski 2000 Nr 25 poz. 533 - Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2000 r
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2000 r. (M.P. z dnia 25 sierpnia 2000 r.) Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238 i Nr 56, poz. 678) ogłasza się, iż od dnia 1 września 2000 r. kwota przychodu odpowiadająca:   1)   70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2000 r. - wynosi 1.308,90 zł,   2)   130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2000 r. -wynosi 2.430,80 zł.
KRS 0000312631 - RESTAURACJA SIOUX D.R. FILIPIAK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RESTAURACJA SIOUX D.R. FILIPIAK SP. J. SP. J. 2008-08-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SKWER KOŚCIUSZKI 15 81-370 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
554-279-99-30 (b/d) 0000312631
KRS 0000312630 - WINOKRACJA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WINOKRACJA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-09-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KARMELICKA 19 00-168 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000312630
KRS 0000312629 - VITMAX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
VITMAX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZALESIE 3 15-585 BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
966-196-80-22 200229736 0000312629
KRS 0000312628 - LAND SERWIS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LAND SERWIS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JEDYNAKA 26 32-020 WIELICZKA WIELICZKA WIELICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000312628
KRS 0000312627 - "FILOS-I.MALISZEWSKI" SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FILOS-I.MALISZEWSKI" SP. J. SP. J. 2008-09-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRANICZNA 85a 05-126 STANISŁAWÓW PIERWSZY NIEPORĘT LEGIONOWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000312627